Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin pořádá tradičně a každoročně vyhodnocovací semináře Systém výroby řepky v Hluku. Akce se účastní okolo 1000 farmářů a odborníků zabývající se pěstováním a zpracováním řepky. V roce 2019 se konal již 36. ročník. Od roku 2007 je pravidelně zařazováno téma, které se dotýká výživy. Odborné články publikované ve sbornících z konference jsou nyní k dispozici i širší veřejnosti.

 • 2007 – Článek se zabývá vlivem konzumace řepkového oleje na zdraví. Porovnává mimo jiné řepkový olej s jinými druhy olejů a tuků. – čtěte celý článek 
 • 2008 – Složení mastných kyselin řepkového oleje je dáno odrůdovou variabilitou. Podílí se na něm i vlivy počasí a složení půdy. – čtěte celý článek 
 • 2009 – Běžný spotřebitel nezná složení mastných kyselin běžně konzumovaných potravin. Řepkový olej vylepšuje výživovou jejich hodnotu. – čtěte celý článek
 • 2010 – Tuky ve stravě mají svoje pozitiva a negativa. Řepkový olej odpovídá svým složením výživovým doporučením. – čtěte celý článek
 • 2011 – V roce 2010 byla publikována významná výživová doporučení (WHO, Doporučení pro obyvatele USA). Řepkový olej do nich velmi dobře zapadá.  čtěte celý článek
 • 2012 – Dlouhodobě vysoká konzumace nasycených mastných kyselin vede zvýšení hladiny cholesterolu. Z epidemiologických studií vyplývá i souvislost s vyšší mortalitou na kardiovaskulární onemocnění. čtěte celý článek
 • 2013 – Běžný spotřebitel nezná přednosti řepkového oleje z hlediska výživy. Projekt „Řepkový olej – olej nad zlato“ se bude snažit vnímání řepkového oleje zlepšit.  čtěte celý článek
 • 2014  Řepkový olej byl testován v řadě klinických studií, které prokázaly jeho zdravotní prospěšnost. V USA bylo schválenou zdravotní tvrzení týkající se řepkového oleje. čtěte celý článek
 • 2015  Projekt „Řepkový olej – olej nad zlato“ zlepšil vnímání řepkového oleje u spotřebitelů. Řada problémů však stále přetrvává. čtěte celý článek
 • 2016 – Běžný spotřebitel vnímá řepkový olej hůře než jiné oleje a tuky, aniž by k tomu byl z podstaty jeho složení důvod. Ohledně řepkového oleje lze použít řadu schválených výživových a zdravotních tvrzení. čtěte celý článek
 • 2017 – Oblast výživy a udržitelnost produkce zemědělských komodit se v poslední době stále více prolíná. Řepkový olej má jednoznačný přínos z hlediska výživy, pěstování řepky ve vztahu k životnímu prostředí má svoje rezervy. čtěte celý článek
 • 2018 – Na internetu se objevují různé nepodložené informace ohledně vlivu konzumace tuků na zdraví. V článku je přehled výtahu z výživových doporučení renomovaných nevládních organizací či státních autorit ohledně tuků s doslovnými citacemi. čtěte celý článek 
 • 2019 – Mýtům je věnována samostatná sekce na webu. Článek se věnuje podrobněji některým mýtům sovisejícím s konzumací řepkového oleje. čtěte celý článek
 • 2020 – Omega 3 mastné kyseliny jsou v mediích velmi populární, nicméně spotřebitel ne vždy dostává správné informace, v kterých potravinách a v jakém množství se omega 3 mastné kyseliny nacházejí. Článek prezentuje půlroční analýzu plnou mýtů, kde lze podle medií získávat omega 3 mastné kyseliny. čtěte celý článek
 • 2021 – Tuky v potravinových pyramidách a talířích. čtěte celý článek
 • 2021 – Soutěž “ O nutričně nejkvalitnější řepku“ čtěte celý článek
 • 2022 – Vyznejte se v tucích a olejích čtěte celý článek
 • 2022 – Soutěž “ O nutričně nejkvalitnější řepku“ čtěte celý článek
 • 2023 – Soutěž “ O nutričně nejkvalitnější řepku“ čtěte celý článek
 • 2023 – Podpora informovanosti o kvalitách olejů a tuků čtěte celý článek