Výživová doporučení pro mastné kyseliny

 

Celkový příjem tuků by měl u každého jednotlivce zapadat do bilance vyváženého příjmu a výdeje energie. Výživová doporučení pro tuky pracují vždy s určitým, relativně širokým intervalem hodnot. Tyto hodnoty nejsou striktní a mají spíše orientační charakter. Dnes se místo kvantitativního omezování příjmu tuku se klade větší důraz na jeho složení.Kvalita tuků (proporcionální zastoupení mastných kyselin) je z pohledu vlivu na zdraví důležitější než kvantita (množství konzumovaného tuku).  

V tabulce jsou uvedena současná doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a Světové organizace pro výživu a zemědělství (FAO).

 doporučený/tolerovaný příjem

% z energetického příjmu

tuky celkem

20-35 %

nasycené mastné kyseliny

<10 %

polynenasycené mastné kyseliny

6-11 %

omega 6 polynenasycené mastné kyseliny

2,5-9 %

omega 3 polynenasycené mastné kyseliny

0,5-2 %

mononenasycené mastné kyseliny

dopočet mezi tuky a mastnými kyselinami

transmastné kyseliny

<1 % 

Intervaly pro omega 3 a omega 6 mastné kyseliny jsou hodně široké, spodní část intervalu pokrývá fyziologické potřeby organismu, horní část se uplatňuje v rámci prevence kardiovaskulárních onemocnění. V některých výživových doporučeních se občas objevuje poměr omega 3 : omega 6 mastných kyselin. Např. ve výživových doporučeních pro obyvatelstvo ČR vydaných Společností pro výživu se uvádí hodnota 1 : 5. Současná doporučení WHO/FAO nevidí důvod určovat tento poměr jako účelné. Konzumace omega 3 a omega 6 mastných kyselin by se měla pohybovat individuálně ve výše zmíněných intervalech. Vůbec zavádějící je sledovat poměry na úrovni jednotlivých tuků, což nic nevypovídá o celkovém složení stravy.

Jak doporučení zjednodušit pro běžného spotřebitele?

Uvádět doporučení v procentech z energetického příjmu a navíc ještě v širokém intervalu hodnot je těžko pochopitelné pro běžného občana. Nabízí se možnost využít referenční hodnoty příjmu tak, jak ji definuje Nařízení EU č. 1169/2011. Pro tuky je stanovena referenční hodnota příjmu na 70 g, pro nasycené mastné kyseliny na 20 g. Pro nenasycené mastné kyseliny nejsou hodnoty určeny jako v případě vitaminů a minerálních látek, ale můžeme si pomoci a vzít z dob značení doporučeného denního množství (GDA) referenční hodnoty pro omega 3 mastné kyseliny 2,2 g a pro omega 6 mastné kyseliny 14 g. Ty jsou v uvedeném intervalu doporučených hodnot WHO/FAO a s jedním číslem se lépe pracuje. Referenční a doporučené hodnoty příjmu platí pro osoby se střední fyzickou zátěží odpovídající energetickému výdeji 8400 kJ/2000 kcal.

 

Referenční / doporučené hodnoty příjmu

Tuky        

70 g

Nasycené mastné kyseliny            

20 g

Mononenasycené mastné kyseliny           

33,8 g

Omega 6 polynenasycené mastné kyseliny           

14 g

Omega 3 polynenasycené mastné kyseliny           

2,2 g

Hodnoty pro tuk jsou orientační, pro nasycené mastné kyseliny tolerované, pro polynenasycené mastné kyseliny doporučené. Hodnota pro mononenasycené mastné kyseliny je dopočtem jednotlivých mastných kyselin do 70 g celkového tuku.