Historie pěstování řepky a používání řepkového oleje

Někteří zástupci rodu brukev (Brassica), zahrnujícího asi 30 druhů rostlin z čeledi brukvovitých (Brassicaceae), patří pravděpodobně k nejstarším zemědělským plodinám. Existují písemné záznamy ze starověké Indie, datované do období 2000–1500 let před Kristem, o používání řepkového oleje na vaření a svícení. Čína a jihozápadní Evropa byly prvními oblastmi, kde se brukev řepka (Brassica napus) cílevědomě pěstovala. V Evropě se tato plodina využívá přibližně od roku 1200. Pěstování řepky v Čechách a na Moravě je dostatečně zdokumentováno od roku 1868 až po současnost, ale existují i starší záznamy, např. z období vlády Marie Terezie (1741–1780), o výskytu řepky na českém území.

 Řepkový olej se původně používal více pro technické účely, například jako olej na svícení, později jej nahradil petrolej. Využívání řepkového oleje pro technické účely je aktuální i dnes. Z oleje se vyrábějí methylestery mastných kyselin s jejich následným využitím ve vznětových motorech bez nutnosti konstrukčních úprav. Takto upravený olej se chová podobně jako nafta, proto se používá jako její příměs.

V době válečné potravinové nouze se rozšířilo používání pro potravinářské účely. Tehdejší olej však obsahoval přibližně 45 % kyseliny erukové. Ve studiích na zvířatech při vysokém příjmu kyseliny erukové docházelo k negativním změnám srdečního svalu¹.

Cílevědomou prací mnoha šlechtitelských týmů v Evropě a Kanadě byl už v 70. letech obsah této mastné kyseliny postupně snížen až na zlomek původního obsahu. U současných odrůd řepky nesmí být obsah kyseliny erukové vyšší než 2 %. Reálně se však pohybuje nejčastěji na úrovni několika desetin procenta, často pod mezí detekce běžných analytických metod. Ať již se setkáme s pojmy bezerukové či nízkoerukové odrůdy řepky, jedná se vždy prakticky o totéž. Kyselina eruková v takto nízkém podílu činí řepkový olej zcela bezpečný.

Odborníci na výživu považují řepkový olej z hlediska jeho výživové hodnoty za jeden z nejlepších olejů, který v mnohém předčí olej olivový.

¹ Abdellatif, A.M.M. and Vles, R.O. (1970). Biological effects of dietary rapeseed oil in rats. Nutr. Metab. 12: 285.