Řepkový olej je odborníky na výživu považován za jeden z nejlepších olejů pro využití v kuchyni. Má vyvážené zastoupení mastných kyselin a z běžných olejů patří mezi dobré zdroje v naší stravě nedostatkových omega 3 mastných kyselin. Nicméně to neznamená, že by výživová hodnota oleje nešla ještě nějakým způsobem vylepšit. 

Metabolismus kyseliny α-linolenové

V řepkovém oleji je ze skupiny omega 3 mastných kyselin zastoupena kyselina α-linolenová. Ta v organismu podléhá konverzi, při níž dochází k prodlužování uhlíkového řetězce mastné kyseliny a zvyšování počtu dvojných vazeb v molekule. Typickými zástupci této metabolické přeměny jsou kyseliny eikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA). Ty hrají důležitou roli v řadě procesů v organismu a podílejí se na správném fungování každé buňky vzhledem k tomu, že jsou součástí buněčných membrán. Jak mimo jiné vyplývá ze schválených zdravotních tvrzení, jsou důležité pro správnou funkci mozku a zraku, přispívají k normální činnosti srdce a udržení normálního tlaku. Jsou rovněž důležité pro správný vývoj plodu a kojenců. Proto je také třeba, aby těhotné a kojící ženy měly dostatečný příjem omega 3 mastných kyselin s prodlouženým řetězcem. 

Pseudoesenciální EPA a DHA

Konverze kyseliny α-linolenové na EPA a DHA je relativně nízká. V případě vzniku kyseliny dokosahexaenové probíhájen v řádu několika procent. Proto jsou EPA a DHA někdy označovány jako pseudoesenciální. Organismus si je sice umí vytvořit, ale ne ve zcela postačujícím množství. Proto je třeba jejich příjem do organismu doplňovat prostřednictvím stravy. To je i důvodem výživových doporučení na bázi potravin, kdy se radí zařazovat do jídelníčku pravidelnou konzumaci ryb nejméně dvakrát týdně, z toho alespoň jedna z ryb by měla být tučná. Problém z tohoto pohledu mají vegani, kteří nekonzumují ryby ani jiné živočišné produkty. Ti jsou více méně odkázáni na konzumaci doplňků stravy, kde EPA a DHA pocházejí např. z řas. Vědci se proto zamýšlejí, jak zvýšit, pokud možno nenásilnou formou, příjem omega 3 mastných kyselin s prodlouženým řetězcem (DHA a EPA). Spotřebitelé k dosažení jejich dostatečného příjmu konzumují doplňky stravy s těmito látkami a výrobci o ně rovněž obohacují řadu potravin. 

Vývoj speciálního řepkového oleje

Výzkumníci z firmy Nuseed přišli s dalším alternativním řešením, jak zvýšit příjem EPA a DHA. Pomocí genetického inženýrství se podařilo vyvinout speciální variantu řepky olejky, která tyto látky přímo produkuje v semeni během vegetačního období. Olej z ní získaný je již komerčně dostupný. Jeho širšímu uplatnění na trhu však brání legislativa některých zemí. Například Evropská unie se dlouhodobě brání uvádění geneticky modifikovaných potravin na svůj vnitřní trh. Uvidíme, zda se tento postoj do budoucna v některých případech změní. Genetická informace se obvykle přenáší prostřednictvím bílkovinné složky do potravin. Olej, který bílkoviny neobsahuje, je proto z hlediska potenciálních rizik více bezpečný než jiné potraviny proteiny obsahující. Na druhou stranu je správné, že se každá potravina posuzuje individuálně. Jiné kontinenty jsou ve vztahu ke geneticky modifikovaným potravinám více benevolentní. Produkt je schválen pro účely výživy v Austrálii, Kanadě a na Novém Zélandu, rovněž Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA neshledal žádné vady, které by bránily jeho konzumaci. Než se však dostane tento speciální řepkový olej na náš trh si budeme muset ještě počkat. 

Využití pro krmné účely

Nicméně olej je již v současnosti využíván pro krmné účely i v Evropě. Je součástí krmných směsí pro ryby chované na farmách, např. v Norsku. Losos, který nežije ve volné přírodě, má nedostatečný příjem těchto omega 3 mastných kyselin. Jejich přirozeným potravním zdrojem jsou drobní korýši a ryby, případně plankton. Proto je snaha tento chybějící zdroj omega 3 mastných kyselin u ryb z farem nějakým způsobem nahradit a řepkový olej s tímto speciálním složením je jednou z možností. 

Jakým způsobem se bude olej konzumovat?

Podle dostupných zdrojů by měl olej obsahovat srovnatelné množství EPA a DHA jako některé rybí tuky či oleje z řas, dvojnásobek kyseliny α-linolenové a v porovnání s rybím tukem nižší podíl nasycených mastných kyselin. Z toho vyplývá potřeba konzumace relativně nízkého množství oleje k dosažení doporučeného množství příjmu EPA a DHA. Např. Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA doporučuje jejich denní příjem na úrovni 250 mg. Proto bude tento olej spíše konzumován jako doplněk stravy, případně jím budou obohacovány některé potraviny. Olej by neměl mít výraznou chuť ani vůni, které by omezovaly jeho použití.