Zájem veřejnosti o zdravý životní styl roste, proto se stále častěji setkáváme s různými doporučeními, co máme jíst, co omezovat, nebo čeho se naopak vyvarovat. U řady potravin jsou zdůrazňovány prospěšné účinky na zdraví. Některé z nich bývají dokonce nazývány superpotravinami. Pojem „superpotravina“ není specificky definován v rámci platné legislativy. Tento pojem se většinou používá pro potraviny, které obsahují vyšší podíl složek příznivě působících na organismus (vitaminy, minerální či další biologicky aktivní látky jako například antioxidanty apod.).

Zveličování účinků na zdraví

Vliv superpotravin na lidské zdraví bývá často nadhodnocován. Proto také odborníci na výživu považují tzv. superpotraviny spíše za marketingovou propagaci. Mezi superpotraviny jsou zařazovány i některé potraviny, u nichž k tomu není žádný důvod. Příkladem může být kokosový tuk, který má nevhodné složení mastných kyselin s převažujícím podílem nasycených mastných kyselin. Pozitivní účinky spojené s konzumací kokosového tuku patří do sféry mýtů, které byly na základě vědeckých důkazů vyvráceny.

Spotřebitel by měl dostávat správnou vědecky prověřenou informaci

Na druhou stranu přínos konzumace zdraví prospěšných látek nelze zpochybňovat. Hrají beze sporu důležitou roli v organismu. To, zda a jaký přínos pro zdraví jednotlivé potraviny prokazatelně mají, vyplývá ze schválených výživových a zdravotních tvrzení, která platí pro všechny potraviny včetně tzv. superpotravin. 

Co jsou výživová a zdravotní tvrzení?

Tvrzením se rozumí jakékoliv sdělení nebo obrazové, grafické či symbolické znázornění, které uvádí, naznačuje, nebo ze kterého vyplývá, že potravina má určité vlastnosti. Tvrzení jsou nepovinná. Rozlišujeme dva typy tvrzení: výživová a zdravotní. 

Výživovým tvrzením se rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že potravina má určité prospěšné výživové vlastnosti v důsledku energetické (kalorické) hodnoty, kterou poskytuje, poskytuje ve snížené či zvýšené míře nebo neposkytuje, nebo živin či jiných látek, které obsahuje, obsahuje ve snížené či zvýšené míře nebo neobsahuje.

Živinou se rozumí bílkoviny, sacharidy, tuky, vláknina, sodík, vitaminy a minerální látky včetně těch, které patří do jedné z těchto kategorií, nebo tvoří její součást. Jinou látkou se rozumí látka jiná než živina, která má výživový nebo fyziologický účinek.

Zdravotním tvrzením se rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím.

Podmínky pro uvádění výživových a zdravotních tvrzení na potravinách upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. Jeho cílem je přispět k vysoké úrovni ochrany spotřebitele. Zajišťuje, aby každé tvrzení uvedené v souvislosti s danou potravinou v rámci EU bylo jasné, správné a odůvodněné a aby spotřebitelům umožňovalo činit poučené a smysluplné volby při nákupu potravin.

Nařízení č. 1924/2006 se netýká jen uvádění informací na obalech potravin. Pravidla platí i pro reklamu či pomocné materiály v tiskové či elektronické formě, které výrobci vydávají na podporu prodeje. Na to se často zapomíná a řada propagačních materiálů se podbízí přehnanými účinky na zdraví. Články v tisku jsou na tom ještě hůře, protože jejich obsah není vůbec ničím regulován. Autoři článků často opisují informace jeden od druhého a původní zdroj nebývá obvykle založen na vědeckých důkazech.

Jaká schválená výživová tvrzení týkající se tuků jsou součástí evropské legislativy?

Výživová tvrzení týkající se tuků mají za cíl odlišit běžné potraviny od preferovaných z hlediska celkového obsahu tuku nebo zastoupení klíčových mastných kyselin. Tab. I uvádí přehled schválených výživových tvrzení.

Tab. I Schválená výživová tvrzení týkající se tuků a mastných kyselin

Bez tuku
S nízkým obsahem tuku
Bez nasycených tuků
S nízkým obsahem nasycených tuků
Zdroj omega 3 mastných kyselin
S vysokým obsahem omega 3 mastných kyselin
S vysokým obsahem mononenasycených tuků
S vysokým obsahem polynenasycených tuků
S vysokým obsahem nenasycených tuků

Podmínky, za kterých mohou být tvrzení použity u konkrétních výrobků, jsou uvedeny v Nařízení (ES) č. 1924/2006.Smyslem prvních čtyř tvrzení je zviditelnit výrobky, které mají nízký nebo v podstatě nulový obsah tuku a nasycených mastných kyselin, a jež konzumujeme v nadbytku. Ostatní výživová tvrzení naopak upozorňují na výrobky, které mají vyšší podíl prospěšných nenasycených mastných kyselin.

Zdravotní tvrzení

Tuků a mastných kyselin se týká i řada zdravotních tvrzení, která jsou prokazatelně podložena výsledky letitého výzkumu. Záměna nasycených mastných kyselin za nenasycené je součástí výživových doporučení odborných společností. To reflektuje zdravotní tvrzení: „Bylo prokázáno, že nahrazení nasycených tuků ve stravě nenasycenými snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu je rizikovým faktorem pro vznik ischemické choroby srdeční.“ Typickými zástupci polynenasycených mastných kyselin jsou kyselina linolová z řady omega 6 a kyselina α-linolenová (omega 3). Obě patří mezi esenciální, organismus je neumí vytvářet a musí proto být přijímány prostřednictvím stravy. Jich se týká několik zdravotních tvrzení: „Kyselina linolová/kyselina α-linolenová přispívá k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi.“ „Esenciální mastné kyseliny jsou potřebné pro normální růst a vývoj dětí.“ Řepkový olej obsahuje vyvážené množství obou esenciálních mastných kyselin.

Konzumujte pravidelně ryby

Nejvíce zdravotních tvrzení se týká omega 3 mastných kyselin s prodlouženým řetězcem. Ty se vyskytují převážně v rybách a typickými zástupci jsou kyselina dokosahexaenová (DHA) a eikosapentaenová (EPA). Zde je jejich přehled: „DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku, k normálního stavu zraku a k normálnímu vývoji zraku kojenců do 12 měsíců věku. Příjem DHA z těla matky přispívá k normálnímu vývoji očí plodu a mozku v těle matky a kojenců vyživovaných mateřským mlékem. EPA a DHA přispívají k normální činnosti srdce a k udržení normálního krevního tlaku.“ Pro zjednodušení byla podobně formulovaná tvrzení sloučena do několika celků. Podmínky použití lze opět dohledat v příslušných právních předpisech, kde byla jednotlivá tvrzení publikována. 

Výživová a zdravotní tvrzení týkající se tuků pomáhají spotřebiteli k lepší orientaci v široké nabídce potravin na trhu a jejich případné použití je i motivací pro výrobce zlepšovat výživovou hodnotu svých produktů, spočívající v dodržení podmínek pro použití jednotlivých tvrzení.