Každých 5 let v kulatých a půlkulatých ročnících vychází nová výživová doporučení pro obyvatele USA. Doporučení pro období 2020-2025 byla zveřejněna počátkem roku 2021. Tato doporučení jsou vždy netrpělivě očekávána nejen v USA, ale i na celém světě, a to nejen z řad odborníků na výživu, ale i laickou veřejností. Důvodem je velmi profesionálně propracovaný proces vzniku tohoto dokumentu. S předstihem je analyzován soubor všech relevantních dostupných poznatků z posledních let vyplývající z publikovaných vědeckých studií. Následuje podrobná expertní zpráva, která je veřejně dostupná a podrobená odborné diskuzi. Proces je transparentní a často se musí vypořádat s různými zájmovými vlivy, které se v procesu příprav objevují a snaží se ovlivnit finální znění. Výživová doporučení jsou následně zpřístupněna na vládním portálu: Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025

Souvislost mezi stravou a zdravím potvrzena

Nová výživová doporučení nepřicházejí s žádnými revolučními novinkami oproti předcházející verzi (období 2015-2020). V dokumentu se konstatuje, že existuje vědecky podložená souvislost mezi potravinami a zdravím, která je po mnoho desetiletí dobře zdokumentována a jsou stále silnější důkazy o tom, že zdravý životní styl, včetně dodržování správných stravovacích návyků, může lidem pomoci dosáhnout a udržovat dobré zdraví a snižovat riziko neinfekčních onemocnění ve všech fázích života: od kojeneckého, batolecího věku, přes dětství, dospívání, dospělost, těhotenství a kojení až po vyšší věk. Speciální výživové požadavky pro tyto fáze života jsou součástí nových výživových doporučení pro obyvatele USA.

Specifická doporučení pro tuky a oleje

Výživová doporučení pro obyvatele USA dlouhodobě rozlišují kapalné oleje, které jsou v rámci skladby preferovány, a tuky pevného skupenství, jejichž konzumace by měla být naopak omezována. Mezi preferované patří i tuky dobře roztíratelné mající výraznou převahu nenasycených mastných kyselin. Rozlišování mezi kapalnými oleji a pevnými tuky jsou pro spotřebitele snadno zapamatovatelná a dobře srozumitelná. Oleje, stejně jako potraviny na ně bohaté, patří podle doporučení pro obyvatele USA mezi základní elementy doporučované skladby stravy.

Co konkrétně nová doporučení pro obyvatele USA z tohoto pohledu říkají? 

Oleje jsou považovány za součást doporučené skladby stravy, protože poskytují esenciální mastné kyseliny. Mezi běžně konzumované oleje patří řepkový, kukuřičný, olivový, podzemnicový, světlicový, sojový a slunečnicový olej. Oleje jsou také přirozeně přítomné v ořeších, semenech, rybách a mořských plodech, olivách a avokádu. Tuky z tropických rostlin, jako kokosový, palmojádrový nebo palmový, nejsou do kategorie olejů zahrnuty, protože obsahují vyšší procento nasycených tuků než jiné oleje. Cílenou strategií dosažení žádoucího příjmu mastných kyselin je vaření s rostlinnými oleji místo tuků s vysokým obsahem nasycených masných kyselin, včetně másla, pokrmových tuků, sádla nebo kokosového oleje. Některé pokrmy z kategorií moučníků, i když jsou připraveny za použití olejů místo tuků s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin, mají vysoký obsah přidaných cukrů, a proto nepatří mezi preferované potraviny s vysokým podílem žádoucích živin. Konzumace potravin a nápojů s vyšším obsahem nasycených mastných kyselin, přidaných cukrů, sodíku (soli) by měla být omezována, stejně jako konzumace alkoholických nápojů. Od věku 2 let bychom měli denně konzumovat méně než 10 procent nasycených mastných kyselin z celkového příjmu energie.

Nová doporučení nejsou překvapením

V médiích občas kolují různé zprávy, že je třeba zažitá výživová doporučení vlivem nových poznatků různě měnit (například, že vyšší konzumace nasycených mastných kyselin nevadí). Kdo očekával výrazné změny v nových doporučeních pro obyvatele USA, bude asi zklamán. Tento dokument představuje z tohoto pohledu dobrou argumentační podporu v boji proti různým mýtům, které se v souvislosti s tím, co bychom měli konzumovat a čeho se vyvarovat, šíří po internetu. Řepkový olej ne náhodou je vyjmenován mezi oleji na prvním místě.