Článek uveřejněný na našem webuinformoval o potenciálu lepšího využití bílkovin získaných z výlisků z řepkových semen. Řepkové bílkoviny mají velmi dobrou skladbu aminokyselin. Hodnota PDCAAS (protein digestibility-corrected amino acid score), kterou se kvalita bílkovin posuzuje, se pohybuje v rozmezí 0,83-0,93. Byly zjištěny i hodnoty PDCAAS rovné 1, jako majíplnohodnotné bílkoviny (vejce, mléko, ryby). Určitou výzvou v rámci lepšího zhodnocení suroviny představují antinutriční látky, které se v rostlinných zdrojích bílkovin (včetně řepky) vyskytují, případně organoleptické či některé funkční vlastnosti, které zhoršují možnosti aplikací v jednotlivých potravinách. Komerční využití řepkových bílkovin se doposud jevilo spíše jako hudba vzdálené budoucnosti.

Řepkové proteiny již realitou

Medii proběhla zpráva, že firma Burcon NutraScience se sídlem kanadské Vancouveru, uvede v prosinci 2020 na trh řadu výrobků na bázi řepkových bílkovin. Byla založena firma Merit Functitonal Foodsa vybudován nový výrobní závod v kanadském Winnipegu, který začíná vyrábět proteiny z hrachu a řepky, případně jejich směsi. Zatímco bílkoviny z hrachu jsou již ze strany potravinářů jako surovina šířeji využívány, u řepky se jedná o prvenství. Vývojářům se podařilo vyřešit technologické problémy odstranění antinutričních látek a nabízet surovinu neutrální chuti, která může nacházet široké uplatnění v řadě výrobkových kategorií, včetně těch, jako jsou například proteinové tyčinky či alternativy k masu nebo mléčným výrobkům. Tyto kategorie potravin zaznamenávají v poslední době velký boom.

Co to znamená pro pěstitele řepky?

Řepka – významná světová plodina nachází další zajímavý potenciál uplatnění na trhu. Řepkový olej je dnes z hlediska zastoupení mastných kyselin hodnocen odborníky na výživu jako jeden z nejkvalitnějších olejů. Výlisky či extrakční šroty se doposud zkrmovaly. Jejich použití v krmných směsích je však díky přítomným glukosinolátům omezené. Nyní je možné zbytky po získání oleje lépe zhodnotit i pro lidskou výživu. Bílkoviny o vysoké čistotě mají, podobně jako olej, vynikající výživové vlastnosti a je jen na pracovnících vývoje potravinářských podniků pro ně najít širší uplatnění v praxi. 

S očekávaným přírůstkem 2 miliard lidí na planetě do roku 2050 bude nutno hledat i jiné zdroje bílkovin s nižší uhlíkovou stopou. Řepkové proteiny by mohly představovat jedno z řešení.

doc. Ing. Jiří Brát, CSc.