Na webu se setkáme s články, že konzumace řepkového oleje poškozuje mozek či přispívá k rozvoji Alzheimerovy choroby. Byli jsme požádáni o vyjádření k těmto tvrzením.

Zdroj těchto informací vychází ze studie publikované v časopise Scientific Reports v prosinci 2017.  Reakci a komentář k této studii publikovala Společnost pro výživu na svých webových stránkách.

Studie probíhala na transgenních myších. Na webu Společnosti pro výživu je možno si přečíst více detailů. Proto uvádíme jen shrnutí.

Myš není člověk a některé výsledky z testování na zvířatech nejsou obecně přenositelné na lidský organismus. Studie měla některé vady z hlediska designu. Během 6 měsíců došlo k výraznému zvýšení hmotnosti myší v kontrolní (o 16 %) i intervenované (o 36 %) skupině. Obrovský přírůstek hmotnosti může mít samozřejmě negativní vliv na zdraví, ať se jedná o myši i lidi, a nemusí souviset přímo s řepkovým olejem. Strava myší v obou skupinách zjevně nebyla energeticky srovnatelná. Byla publikována i alternativní a jednoduchá vysvětlení, že snížená schopnost vyhledání potravy nesouvisí s poklesem v paměti testovaných myší. Myši s vyšším podílem tělesného tuku mají rozdílné chování, necítí tak silnou potřebu shánět potravu. Proto neběhají v chodbičkách se stejnou intenzitou jako jiné myši. Lidé s nadváhou či obezitou se rovněž obvykle méně pohybují a nemá to nic společného s pamětí.

Navíc se objevují i vědecké důkazy, že řepkový olej může naopak zlepšovat činnost mozku. Lipidy v mozku ovlivňují dysfunkci hematoencefalické bariéry, která je považována za klíčový faktor podílející se na rozvoji Alzheimerovy choroby. Omega 3 mastná kyselina alfa-linolenová, která je významně zastoupena v řepkovém oleji, je prekurzorem majoritní složky mozku kyseliny dokosahexaenové (DHA), se ukazuje jako potenciální zachránce mozku působící na zlepšení funkčnosti hematoencefalické bariéry.