V tisku a na internetu je prezentována spousta potravin, které jsou označovány jako „zdravé“. Ne vždy je toto tvrzení založeno na vědeckých důkazech. V tisku záleží na odborných znalostech autorů článků a jejich odpovědnosti. Autoři často opisují jeden od druhého a často se šíří různé mýty o potravinách, co je či není zdravé. Výrobci potravin v rámci EU jsou již při označování potravin vázáni legislativou. Označení „zdravá potravina“ na obalech potravin, ve firemních materiálech či reklamě je považováno za nespecifické zdravotní tvrzení. Podle článku 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006 musí být nespecifické zdravotní tvrzení doplněno schváleným zdravotním tvrzením. 

USA nově specifikují podmínky pro označení „zdravých“ potravin 

Snahy o regulaci tvrzení, že potravina je „zdravá“, probíhají i v USA. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv FDA (Food and Drug Administration) vydal dne 29. září 2022 v tomto směru příslušné pokyny, které jsou nyní otevřeny po dobu 3 měsíců veřejné diskusi a připomínkám.

Vychází se z výživových doporučení

Na rozdíl od evropských pravidel – nutnosti uvádět schválená specifická zdravotní tvrzení, americký návrh vychází z výživových doporučení pro obyvatele USA. Podle výše uvedených pokynů musí mít potravina s označením „zdravá“ určitý obsah ovoce, zeleniny, obilovin, mléčných výrobků dle výživových doporučení a případně splňovat limity pro tolerovaný denní příjem přidaných cukrů, sodíku a nasycených mastných kyselin. Tvrzení „zdravá potravina“ může být automaticky uvedeno u čerstvého ovoce a zeleniny. Za další výrobky definované ze své podstaty jako „zdravé“ se považují čistě mléčné výrobky se sníženým obsahem tuku, vejce, semena a ořechy.

Jaké tuky se považují za „zdravé“ a mohou být takto označeny?

Výživová doporučení pro obyvatele USA 2020-2025 doporučují používat v domácnostech rostlinné oleje namísto tuků s vysokým obsahem nasycených mastných kyselin (jako je máslo, ztužený tuk, sádlo a kokosový olej) jako cílovou strategii pro změnu příjmu mastných kyselin.
Pokyny FDA navrhují označení „zdravé“ používat pro 3 skupiny potravin s vysokým podílem tuku.

  • „Zdravé“ 100% oleje
    Takto označovat bude možno oleje, které mají ve složení méně než 20 % nasycených mastných kyselin a neobsahují žádnou sůl ani přidaný cukr. Tyto požadavky jsou splnitelné. Sůl a cukr se do olejů nepřidávají a obsah nasycených masných kyselin pod 20 % je u většiny běžně používaných olejů přirozenou vlastností.
  • „Zdravé“ roztíratelné tuky
    Návrh počítá s možností takto označit výrobky, které mají méně než 20 % nasycených mastných kyselin z celkového obsahu tuku, mají nižší obsah soli než 0,2875 g/100 g a neobsahují žádný přidaný cukr. Limitní obsah nasycených mastných kyselin je pro výrobce výzvou, ne však nesplnitelnou. Většina výrobků na trhu má obsah nasycených mastných kyselin vyšší. Cukr není běžnou složkou výrobku, přídavek soli je otázkou rozhodnutí výrobce.
  • „Zdravé“ dresingy na bázi oleje
    Do této skupiny patří výrobky, které mají více než 30 % tuku. Označovat dresingy jako „zdravé“ bude možné při splnění následujících podmínek: obsah nasycených mastných kyselin z celkového obsahu tuku musí být nižší než 20 %, obsah soli nižší než 0,2875 g/100 g a obsah přidaného cukru nižší než 4 g/100 g. Oleje používané jako surovina pro výrobu dresingů požadavek na nasycené mastné kyseliny splňují. Obsah soli a přidaných cukrů ovlivňuje chuť výrobku. Z hlediska technologického není problém požadavkům vyhovět, pokud by chtěl výrobce marketingově využívat tvrzení, že dresing je „zdravý“.

Americký návrh je více srozumitelný

Návrh, který vypracoval americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, je přehlednější a pro spotřebitele i lepší k pochopení než současná evropská regulace. Uvidíme, jak návrh dopadne po vypořádání připomínek.