Při smažení zbude určité množství oleje, který nesníme. Co s ním? Někdo to neřeší a olej vylije do odpadu. To není dobrý nápad. Olej se usazuje na stěnách odpadních trubek. Trubky se zanáší a po delší době může dojít až k jejich úplnému ucpání. Tuky a oleje, které se dostanou kanalizací do čistíren odpadních vod, je nutno oddělovat. Proces čistění se tím komplikuje, prodražuje, může docházet k pěnění a snížení účinnosti biologického procesu. Jaké máme jiné možnosti? 

Sběr odpadních tuků Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. ukládá obcím určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků. Každý by měl mít v místě bydliště sběrný kontejner na použité tuky a oleje používané v kuchyni. Není proto nic jednoduššího než sbírat do uzavřených plastových nádob použité zbytky tuků a olejů a čas od času se projít okolo příslušného kontejneru a tyto nádoby do nich vyhodit. Pohybem uděláme něco pro své zdraví a sběrem odpadních tuků něco pro životní prostředí. 

Restaurace jsou povinny ze zákona sbírat použité tuky a olej jako složku biologického odpadu a nabízet je k ekologické likvidaci. Použité oleje jsou zpracovávány na biopaliva. Vyšší efektivita sběru odpadních tuků představuje drobný příspěvek ke snížení spotřeby ropy. To je aktuální téma dnešní doby. Podle dokumentu EU z roku 2015 mohou použité oleje nahradit v rámci 28 zemí Evropské unie 1,5 % ropy. Díky instalaci sběrných kontejnerů v obcích se mohou zapojit do této iniciativy i jednotlivci. Je třeba větší osvěty. Vracet použité oleje zpět do oběhu šetří i zemědělskou půdu. Olejniny mohou být více využívány pro účely lidské výživy. 

Kompostování

Majitelé zahrádek mají možnost přidávat menší množství použitého oleje do kompostu. Jedná se však jen o malé zbytky např. po smažení na pánvi. Rostlinné oleje vykazují dobrou biologickou odbouratelnost, obvykle se rozloží do 28 dnů. Větší množství (výměna oleje ve fritéze) je třeba zlikvidovat přes sběr odpadních tuků.