Soutěž

Vyhrajte tři tyčové mixéry na facebooku! Stačí se podělit o oblíbený recept.

Pochlubte se svými kuchařskými dovednostmi a vyhrajte praktický tyčový mixér. Zašlete nám fotografii pokrmu s řepkovým olejem. Nezapomeňte připojit seznam ingrediencí a postup přípravy. Všechny příspěvky uveřejníme na facebookovém profilu Olej nad zlato. Tři soutěžící, jejichž recepty získají nejvíce označení „Líbí se mi“, se můžou těšit na značkový tyčový mixér v hodnotě 1 000 Kč.

Soutěž trvá od 15. dubna do 6. května 2015.

Na Vaše příspěvky včetně korespondenční adresy se těšíme na emailové adrese soutez@digic.cz

mixer

Pravidla soutěže:

 1. Soutěž probíhá v termínu od 15. 4. 2015 do 6. 5. 2015 do 12:00 hodin.
 2. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
 3. Do soutěže bude zařazen pouze příspěvek zaslaný na emailovou adresu soutez@digic.cz splňující veškeré náležitosti – bude poskytnuta fotografie pokrmu, seznam ingrediencí zahrnující řepkový olej i popis postupu přípravy.
 4. Každý zaslaný příspěvek podléhá schválení ze strany organizátora. Organizátor si vyhrazuje výhradní právo zkontrolovat obsah každého příspěvku, rozhodnout o uveřejnění každého příspěvku a neuveřejnit příspěvek, který shledá nevhodným pro uveřejnění.
 5. Každý se může do soutěže zapojit maximálně jedním příspěvkem.
 6. Zasláním příspěvku do soutěže zasílatel souhlasí se zveřejněním těchto materiálů na webu olejnadzlato.cz a na facebookovém profilu Olej nad zlato.
 7. Soutěžící prohlašuje, že je autorem příspěvku a všech jeho součástí a že si není vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění příspěvku, a také prohlašuje, že příspěvek ani žádná jeho součást žádným způsobem nepoškozuje žádná práva duševního vlastnictví nebo jiného vlastnictví třetích osob.
 8. Výherci budou určeni na základě nejvyššího počtu získaných hlasů na facebookovém profilu (prostřednictvím tlačítka „Líbí se mi“).
 9. V případě shodného počtu získaných hlasů rozhodne o vítězi dřívější datum zaslání příspěvku.
 10. Soutěžící je povinen zaslat s příspěvkem také kontakt, na kterém je možné jej informovat o případné výhře. Pokud kontakt nebude poskytnut nebo nebude možné výherce zastihnout do dvou týdnů od ukončení soutěže, organizátor postoupí výhru dalšímu ze soutěžících, který se umístí na následujícím místě.
 11. Organizátor zaručuje, že poskytnuté kontaktní informace budou použity pouze pro účely domluvy v případě výhry a nebudou nijak zneužity.
 12. V soutěži se hraje o tři výhry – vybavení do kuchyně v hodnotě 1 000 Kč (tyčový mixér).
 13. Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za doručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 14. Účast na akci ani výhry není možné vymáhat právní cestou a výhry nelze alternativně plnit v penězích.
 15. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže a zvláště změnit podmínky udělování výher. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž z vážných důvodů přerušit, nebo úplně zrušit.
 16. Účastí v soutěži projevuje každý její účastník svůj souhlas s jejími pravidly a podmínkami a zavazuje se je plně dodržovat.
 17. Bude-li mít organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící z akce vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly a podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play.

 


Proběhlé soutěže naleznete ZDE