ZPĚT NA MÝTY

Mýty

Řepkový olej a kyselina eruková

Řepkový olej obsahuje nepatrné a zdraví naprosto neškodné množství kyseliny erukové. Vyrábí se zásadně z odrůd označovaných jako bezerukové či nízkoerukové. Obavy však stále přetrvávají, zejména ve starší generaci, která byla v době válečné potravinové nouze nucena používat olej určený původně pro svícení. Ten obsahoval přibližně 45 % kyseliny erukové: Ve studiích na zvířatech při vysokém příjmu kyseliny erukové docházelo k negativním změnám srdečního svalu.*

Cílevědomou prací mnoha šlechtitelských týmů v Evropě a Kanadě byl už v 70. letech obsah této mastné kyseliny postupně snížen až na zlomek původního obsahu. U současných odrůd řepky nesmí být obsah kyseliny erukové vyšší než 2 %. Reálně se však pohybuje nejčastěji na úrovni několika desetin procenta, často pod mezí detekce běžné analytické metody. Ať již se setkáme s pojmy bezerukové či nízkoerukové odrůdy řepky, jedná se vždy prakticky o totéž. Kyselina eruková v takto nízkém podílu činí řepkový olej zcela bezpečný.

*Abdellatif, A.M.M. and Vles, R.O. (1970). Biological effects of dietary rapeseed oil in rats. Nutr. Metab. 12: 285.

Houtsmuller, U.M.T., Struijk, C.B. and Van der Beek, A. (1970). Decrease in rate of ATP synthesis of isolated rat heart mitochondria induced by dietary erucic acid. Biochim. Biophys. Acta 218: 564–566.

Roine, T., Uksila, E., Teir, H. and Rapola, H. (1960). Histopathological changes in rats and pigs fed rapeseed oil. Z. Ernaehrungswiss 1: 118–124.