ZPĚT NA MÝTY

Mýty

Řepka zabíjí zvěř

Srnec se jako každý přežvýkavec neživí přímo tím, co žere, ale tím, co z přijatých krmiv vytvoří mikroorganismy žijící v jeho bachoru. Srnčí zvěř je poměrně náročná na koncentraci živin ve stravě a velmi citlivě reaguje na změny. Pro její zdravý vývoj je nezbytná správná skladba a pestrost potravy, což může být problém zejména v zimě a na jaře, pokud není náležitě přikrmovaná.

Moderní odrůdy řepky jsou vyšlechtěny na snížený, nikoliv však nulový obsah hořkých a pro zvěř toxických glukosinolátů. Řepka je sladká a zvířata jí dávají přednost před jinými ozimými obilovinami. Pokud ve stravě zvěře výrazně převládá řepka, může docházet ke ztrátě chuti, nadýmání, průjmů, slabosti, poruchám činnosti štítné žlázy, dokonce až k uhynutí. Pokud se myslivecká sdružení dobře starají o zajištění dostatku vhodné potravy a zvěř má protiváhu ke konzumované řepce, k trávicím problémům nedochází.

http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2012/Cervenec–2012/Principy-vyzivy-srnci-zvere