ZPĚT NA MÝTY

Mýty

Řepka a alergie

Alergie je přehnaná reakce organismu na nějaký podnět (alergen), jemuž se imunitní systém nepřiměřeným způsobem brání. Alergií je mnoho typů a mohou vzniknout kdykoliv během života. Současná evropská populace je citlivá mnohem více než v minulosti na velmi široké spektrum alergenů. Projevy alergie jsou různé a mohou mít podobu od banální rýmy až po anafylaktický šok končící úmrtím.

Jednou z nejčastějších alergií je tzv. polinóza, alergie na pyl. Řepka je díky výrazné barvě květu a specifické vůni velmi nápadná. Kvete ve stejnou dobu, jako břízy, traviny či obilniny, jejichž pyl patří mezi silné alergeny. Protože však nemají tak výrazné květenství, mnoho lidí ani nenapadne dávat si do souvislosti jejich kvetení se svými případnými alergickými potížemi.

Řepkový pyl se nešíří na velké vzdálenosti, neboť pylová zrna řepky jsou poměrně těžká a hrudkují se. K bližšímu kontaktu citlivých jedinců s pylem tak dochází jen v těsné blízkosti polí. Vliv alergenů řepky byl sledován v celé řadě studií. Alergici na pyl reagují často na více druhů rostlin. V některých případech se může jednat o zkříženou reaktivitu s jinými alergeny například s pyly břízy a různých travin. Jejich pyl se šíří vzduchem mnohem snadněji a na větší vzdálenosti než pyl řepky. Například v rakouské studii způsobovala řepka specifickou alergickou reakci pouze u devíti z 4468 pacientů. Řepka je mírný alergen a výskyt alergie výhradně na pyl řepky je v populaci spíše výjimkou.

http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/konz_dny_a_seminare/2007/6_repka.pdf