Poradní skupina

Stálou poradní skupinu pro odborné rady tvoří odborníci, kteří jsou uznávanými autoritami ve svých oborech a zároveň vhodnými komunikátory, čímž je garantována patřičná odbornost a nezávislost celé komunikační kampaně. Tito odborníci se jednak podílejí na vytváření odborného argumentária, potřebného pro komunikaci, ale zejména spolupracují v roli mluvčích a autorů textů. Všichni vybraní odborníci jsou potvrzeni kompetentními orgány v ČR.

Výběr odborníků reprezentujících obory:

  • potravinářství (doc. Ing. Jiří Brát, CSc.)
  • pěstitelé olejnin (doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.)
  • výzkum aterosklerózy (prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., RNDr. Pavel Suchánek)
  • technologie potravin (prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.)
  • nutriční terapie/výživa (Tamara Starnovská, Věra Boháčová)
  • gastronomie (Michal Nikodém, Radek Kašpárek)
  • kardiologie (doc. MUDr. Michal Vráblík Ph.D., DrSc., MUDr. Lubor Goláň)