Mýty

Rafinace ničí řepkový olej

V poslední době se stále více objevují diskuse, zda konzumovat olej lisovaný za studena nebo rafinovaný. Často se stává, že spotřebitel neví, co se za rafinací skrývá a k čemu slouží. Rafinací se olej zbavuje zbytků mechanických nečistost, buněčných tkání, bílkovin a sacharidů, vody a doprovodných látek, kterými mohou být stopy pesticidů, případně těžkých kovů nebo dalších […]

7. Květen 2015

Sádlo je lepší než řepkový olej

Sádlo bývá poslední dobou prezentováno v mediích jako tuk vhodný k lidské spotřebě. Jedním z častých argumentů je jeho používání po řadu generací. Na některé skutečnosti z nedávné minulosti se však zapomíná. Významný pokles konzumace živočišných tuků (včetně sádla) v devadesátých letech v České republice se promítl ve snížení úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění. Sádlo má vyšší obsah nasycených mastných kyselin, kterých […]

7. Květen 2015

Řepka a postřiky

Řepce se u nás daří a její olej patří na trhu skutečně k těm levnějším. Svými kvalitami a výživovou hodnotou však své konkurenty předčí, takže se řadí k výjimkám z tohoto jinak jistě smysluplného pravidla. Z pohledu výživy i šíře kuchyňského uplatnění je řepkový olej ideální volbou.

5. Květen 2015

Olivový olej je nejzdravější

Z výživového hlediska je olivový olej skutečně velmi ceněn. Jeho kvalitě se ale s přehledem vyrovná olej řepkový, v některých parametrech ho dokonce předčí. Řepkový olej má nízký obsah nasycených a vysoký obsah nenasycených mastných kyselin. Má vyšší zastoupení mastných kyselin řady omega 3, jejichž příjem je v naší populaci nedostatečný.

5. Květen 2015

Řepkový olej a kyselina eruková

Řepkový olej obsahuje nepatrné a zdraví naprosto neškodné množství kyseliny erukové. Vyrábí se zásadně z odrůd označovaných jako bezerukové či nízkoerukové. Obavy však stále přetrvávají, zejména ve starší generaci, která byla v době válečné potravinové nouze nucena používat olej určený původně pro svícení. Ten obsahoval přibližně 45 % kyseliny erukové: Ve studiích na zvířatech při vysokém příjmu kyseliny erukové docházelo k negativním změnám srdečního svalu.*

17. Duben 2015

Řepka zabíjí zvěř

Srnec se jako každý přežvýkavec neživí přímo tím, co žere, ale tím, co z přijatých krmiv vytvoří mikroorganismy žijící v jeho bachoru.

20. Březen 2015

Řepkový olej je podřadné kvality

Opak je pravdou. Z pohledu výživy i šíře kuchyňského uplatnění je řepkový olej ideální volbou. Mezi odborníky na výživu na celém světě jednoznačně převládá názor, že řepkový olej je z hlediska skladby mastných kyselin a jejich vzájemného poměru jedním z nejvhodnějších rostlinných olejů pro lidskou spotřebu. Podle některých výživových kritérií řepkový olej dokonce překonává i vysoce ceněný olej olivový. Obsahuje […]

20. Březen 2015

Řepkový olej se hodí jen do motorů

Na používání zemědělských produktů primárně určených k výrobě potravin pro technické účely není nic špatného a ani mimořádného

20. Březen 2015

Řepka a alergie

Alergie je přehnaná reakce organismu na nějaký podnět (alergen), jemuž se imunitní systém nepřiměřeným způsobem brání. Alergií je mnoho typů a mohou vzniknout kdykoliv během života

20. Březen 2015